top of page

Visie en methodieken 

Zinvol werk uit kunnen oefenen, betekent dat jouw aanwezigheid ertoe doet! Je hebt je taak binnen de samenleving en maakt daar deel van uit!

 

Wat voorop staat is de doelstelling van het bieden van een veilige omgeving, waarin ruimte en acceptatie is voor verschillen tussen mensen en ieders individuele ontwikkeling. Stichting DOA staat ook voor het aanbieden van een gelijkwaardige omgeving waarin samen wordt gezocht en ontdekt. Relatie, respect en empowerment zijn kernbegrippen.

Bij de begeleiding van deelnemers vinden wij het eveneens belangrijk dat de verschillende ontwikkelingsgebieden zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methodieken waarin wij ons herkennen zijn o.a.: 

Het 'Eigen Initiatief Model'

Het Eigen Initiatief Model als methode ondersteunt onze visie en geeft richting aan onze manier van begeleiden.

Het Eigen Initiatief Model (EIM) is een leermodel voor mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders, onderwijzers en familie. Bij het EIM gaat het erom dat mensen leren zelf na te denken over allerhande zaken waarmee zij in het dagelijks leven te maken hebben. Als zij zelf kunnen nadenken kunnen zij beter keuzes maken en vergroten zij hun zelfstandigheid thuis, op school, op het werk, in hun vrije tijd en in hun sociale relaties.

Triple C

De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.

 

lichamelijk welbevinden

psychisch

welbevinden

sociaal emotioneel

welbevinden

communicatieve

vaardigheden

zelfredzaamheid

didactische

vaardigheden

Meisje.jpg
bottom of page