Zorgplan

Vanaf het begin van binnenkomst wordt er samen met iedere deelnemer een zorgplan gemaakt. Het zorgplan wordt jaarlijks geëvalueerd met deelnemer, (ouders) en persoonlijk begeleider.

Het zorgplan is samengesteld uit 6 domeinen:

  • sociaal-emotioneel welbevinden,

  • psychisch welbevinden,

  • lichamelijk welbevinden, 

  • zelfredzaamheid,

  • didactische vaardigheden,

  • communicatieve vaardigheden.

Hieruit vloeien leerdoelen voort en ieder doel kent een lijst van concrete acties. 

 

zorgplan afbeelding.png