top of page

Zorgplan

Wanneer een deelnemer start bij Stichting DOA wordt er binnen 6 weken samen met de deelnemer een zorgplan opgesteld.

Het zorgplan omvat 6 domeinen:

  • Sociaal-emotioneel welbevinden.

  • Psychisch welbevinden.

  • Lichamelijk welbevinden.

  • Zelfredzaamheid.

  • Didactische vaardigheden.

  • Communicatieve vaardigheden.

Op de verschillende domeinen worden leerdoelen en acties geformuleerd. De begeleiders rapporteren op de doelen van de deelnemers, zodat de voortgang van de doelen zichtbaar in beeld gebracht wordt. Het zorgplan wordt 2x per jaar geëvalueerd met de deelnemer, ouders/wettelijke vertegenwoordigers en persoonlijk begeleider.

 

zorgplan afbeelding.png
bottom of page