top of page

Educatie en dagbesteding

Ruimte om

te blijven

leren

De educatie- en dagbesteding is afgestemd op de behoefte van de jongere en zijn/haar persoonlijk zorgplan. Er is variatie in het aanbod van de dagbesteding. Ontdekken, maar ook leren grenzen te verleggen is het uitgangspunt. Er wordt gewerkt aan veiligheid voor de toekomst en 'open minded' gekeken naar het ontwikkelen van talenten en vaardigheden. En daarnaast aan de realiteitszin/acceptatie van sterke en minder sterke kanten.

Binnen de dagbesteding wordt gewerkt volgens een vast rooster, praktijk, sport en theorie wisselen elkaar af. De structuur van de dag is te vergelijken met de manier waarop binnen de stagejaren van het VSO onderwijs gewerkt wordt. 

De ruimte, indeling en plaats van de werkruimten t.o.v. de winkel zijn zodanig dat er individueel of in kleine groepen gewerkt kan worden. Onze deelnemers vinden op deze plaatsen afscherming en veiligheid. In de winkel en de daarnaast gelegen werkruimten, hebben de werkplaatsen een meer open karakter met interactie met het winkelgebeuren.

Individualiteit, maximale ontplooiing van eigen mogelijkheden:

 • Welke interesses heeft de deelnemer?

 • Welke talenten heeft de deelnemer?

 • Welke mogelijkheden heeft de deelnemer?

Ons aanbod is breed, zie hiervoor de individuele items. Onderstaande onderdelen zijn van algemene aard en worden iedere deelnemer aangeboden:

 • Oriëntatie op de wereld (geschiedenis, topografie, aardrijkskunde, biologie).

 • Kennis van de computer.

 • kennis van adl activiteiten (koken, tafel dekken, etc.).

 • Basis- of verdere vaardigheden op het gebied van rekenen en taal.

 • Zelfstandigheid (boodschappen doen, eigen keuzes maken).

 • Verkeersveiligheid, openbaar vervoer.

 • Sociale vaardigheden.

   

bottom of page