top of page

Educatie en dagbesteding

Ruimte om

te blijven

leren

De educatie- en dagbesteding is afgestemd op de behoefte van de jongere en zijn/haar persoonlijk zorgplan. Er is variatie in het aanbod van de dagbesteding. Ontdekken, maar ook leren grenzen te verleggen is het uitgangspunt. Er wordt gewerkt aan veiligheid voor de toekomst en 'open minded' gekeken naar het ontwikkelen van talenten en vaardigheden, daarnaast aan de realiteitszin/acceptatie van sterke en minder sterke kanten. Sociale contacten onderling worden onderhouden en gestimuleerd.

Binnen de dagbesteding wordt als daar behoefte aan is gewerkt volgens een vast rooster; praktijk en theorie wisselen elkaar af. De structuur van de dag is voor iedereen anders, vanuit de gedachte van het Eigen Inititief Model. Er is ruimte voor groepsactiviteiten en/of individuele activiteiten.

De ruimte, indeling en plaats van de werkruimten t.o.v. de winkel zijn zodanig dat er individueel of in kleine groepen gewerkt kan worden. Onze deelnemers vinden op deze plaatsen afscherming en veiligheid. In de winkel en de daarnaast gelegen werkruimten, hebben de werkplaatsen een meer open karakter met interactie met het winkelgebeuren.

Individualiteit, maximale ontplooiing van eigen mogelijkheden:

 • Welke interesses heeft de deelnemer?

 • Welke talenten heeft de deelnemer?

 • Welke mogelijkheden heeft de deelnemer?

Ons aanbod is breed, zie hiervoor de individuele items. Onderstaande onderdelen worden aangeboden als daar behoefte aan is:

 • Oriëntatie op de wereld (bv. geschiedenis, topografie, aardrijkskunde, biologie, filosofie).

 • Arbeidsmatige buitenprojecten

 • Kennis van adl activiteiten (koken, tafel dekken, schoonmaken etc.).

 • Basis- of verdere vaardigheden op het gebied van rekenen, lezen en taal.

 • Zelfstandigheid (boodschappen doen, eigen keuzes maken).

 • Algemene kennis

 • Sociale vaardigheden.

 • Sport en spel

bottom of page