top of page

Klachten

Wanneer u een klacht heeft, waar op persoonlijk niveau niet samen uit te komen is, wijzen wij u erop dat er zonder tussenkomst van Stichting DOA onafhankelijk advies kan worden ingewonnen. Dit kan middels onderstaand klachtenmeldingsformulier:

bottom of page