top of page

Over DOA

IMG_20230613_132226792_HDR.jpg

Stichting DOA (De Oude Apotheek) is een educatieve dagbesteding voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Zij wil zich onderscheiden van andere centra door dagbesteding te combineren met leermogelijkheden gericht op de persoonlijk algemene ontwikkeling. Stichting DOA richt zich op jongeren die het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) of de Mytylschool verlaten en op zoek zijn naar een plek waar zij door kunnen leren en oriënteren op hun toekomst. 

 

Ideevorming

Stichting DOA is ervan overtuigd dat mensen voortdurend kunnen blijven leren. Jongeren met een verstandelijke beperking worden maximale ontwikkelingskansen geboden, door te werken vanuit het eigen initiatief. De nadruk ligt op het samen ontdekken van de leerbehoefte en hoe deze het beste kan worden vormgegeven.

  • Buiten kaders durven denken, wanneer het gaat om de invulling van de toekomst van de jongere gaat.

  • Alles op alles zetten om de behoefte aan ontwikkeling en ontplooiing in een begeleidingsvorm te passen.

  • Actief werken aan participatie. 

 

De begeleiding is er dan ook op gericht om deelnemers:

 

  • Een bewuste keuze te laten maken voor de invulling van de dagbesteding en persoonlijke ontwikkeling door middel van een individueel zorgplan.

  • Voor te bereiden op een leven in de samenleving, door de mogelijkheid te bieden om binnen de samenleving te werken en te leren.

  • Een stevige basis te geven op sociaal emotioneel terrein.

  • Een stevige basis te geven op het gebied van zelfontplooiing.

  • Wanneer mogelijk voor te bereiden op werk d.m.v. het aanleren van arbeidsattitude.

  • De mogelijkheid te bieden hun kennis te vergroten t.a.v. verschillende educatieve onderwerpen en algemene kennis.

  • Zelfstandiger te maken en eigen initiatief te tonen ter voorbereiding op de verschillende fasen in het leven.

STICHTING

DOA

 

bottom of page