top of page

Ontstaansgeschiedenis Stichting DOA

Willy de Gooijer is letterlijk aan de keukentafel begonnen met begeleidingsvragen van jongeren. Dit begon met PPO (Pedagogische Praktische Ondersteuning), opgericht vanuit idealisme; ingaan op vragen en gericht op persoonlijk behoefte en individuele aandacht. In 2008 is Susan Bongers erbij gekomen. PPO is toen MPPO geworden. Deze was gericht op jongeren tot 18 jaar die extra ondersteuning nodig hadden. Logeren, naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding waren hierin de hoofdwerkzaamheden

Stichting DOA (De Oude Apotheek) is ontstaan uit een samenwerkingsverband van PPO en MPPO. In 2012 is de koers gewijzigd van jongeren tot 18 jaar naar jongeren vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking. De naam is toen officieel gewijzigd naar Stichting DOA, vernoemd naar het gebouw waar de stichting toen gevestigd was, namelijk een oude apotheek. Stichting DOA richt zich vanaf dan puur op dagbesteding.

 

In 2019 is Stichting DOA verhuisd naar het voormalige schoolgebouw de Lindelommer in Hoeven. Willy de Gooijer heeft in 2022 afscheid genomen en ging toen met haar welverdiende pensioen, haar opvolger in het bestuur is Thomas Krijnen die al enkele jaren werkzaam was bij Stichting DOA.

bottom of page