Raad van toezicht

Met trots stellen wij jullie voor aan onze Raad van toezicht: 

 

Leonie van Loenhout, Wanny Haverkamp en Adriënne de Jong.

De Raad van Toezicht heeft de volgende verantwoordelijkheden, die door het bestuur van Stichting de Oude Apotheek op de volgende wijze toetsbaar zijn;

 

Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht:

 

 • Het toezicht houden op het bestuur en het besturen.

 • Het adviseren van het bestuur.

 • Het zorgdragen voor de regelgeving van de rechtspersoon door het vaststellen van zijn statuten en van het reglement van toezicht en door het goedkeuren van het reglement van het bestuur.

 • Het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur.

 • Het regelen van zijn eigen werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering of honorering.

Uitgevoerd als volgt:

 • De Raad van Toezicht leest alle procedures en protocollen die volgens HKZ normen te toetsen zijn.

 • Stichting de Oude Apotheek kan de Raad van Toezicht om advies vragen.

 • Er worden statuten opgesteld door de notaris. Deze statuten worden door de Raad van Toezicht opgevraagd en ingelezen.

 • De Raad van Toezicht kan indien nodig sancties opleggen aan het bestuur van Stichting de Oude Apotheek, wanneer regels zodanig overtreden worden, dat sancties opleggen als enig middel ingezet kan worden.

 • De Raad van Toezicht heeft  een toezichthoudende rol. Deze is verantwoordelijk voor het waarborgen van de doelstelling  van Stichting de Oude Apotheek

Taakomschrijving van de Raad van Toezicht:

 • Geeft advies.                                                                               

 • Kan om advies gevraagd worden.

 • Inzage in procedures en protocollen.

 • Toetst procedures en protocollen.

 • De raad van toezicht is 4x per jaar aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

 • Handelt zonder opdracht en bijkomstige belangen.

 • De raad van toezicht kan sancties opleggen aan het bestuur van Stichting de Oude Apotheek wanneer het beleid en doelstelling door het bestuur in gevaar dreigt te komen.

 

Beloningen:

De Raad van Toezicht ontvangt geen beloningen voor het werk.