top of page

Raad van toezicht

Met trots stellen wij jullie voor aan onze Raad van toezicht: 

 

Leonie van Loenhout, Wanny Haverkamp en Adriënne de Jong.

De Raad van Toezicht heeft de volgende verantwoordelijkheden, die door het bestuur van Stichting DOA op de volgende wijze toetsbaar zijn;

 

Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht:

 

 • Het toezicht houden op het bestuur en het besturen.

 • Het adviseren van het bestuur.

 • Het zorgdragen voor de regelgeving van de rechtspersoon door het vaststellen van zijn statuten en van het reglement van toezicht en door het goedkeuren van het reglement van het bestuur.

 • Het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur.

 • Het regelen van zijn eigen werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering of honorering.

Uitgevoerd als volgt:

 • De Raad van Toezicht leest alle procedures en protocollen die volgens HKZ normen te toetsen zijn.

 • Stichting DOA kan de Raad van Toezicht om advies vragen.

 • Er worden statuten opgesteld door de notaris. Deze statuten worden door de Raad van Toezicht opgevraagd en ingelezen.

 • De Raad van Toezicht kan indien nodig sancties opleggen aan het bestuur van Stichting DOA, wanneer regels zodanig overtreden worden, dat sancties opleggen als enig middel ingezet kan worden.

 • De Raad van Toezicht heeft  een toezichthoudende rol. Deze is verantwoordelijk voor het waarborgen van de doelstelling  van Stichting DOA.

Taakomschrijving van de Raad van Toezicht:

 • Geeft advies.                                                                               

 • Kan om advies gevraagd worden.

 • Inzage in procedures en protocollen.

 • Toetst procedures en protocollen.

 • De raad van toezicht is 4x per jaar aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

 • Handelt zonder opdracht en bijkomstige belangen.

 • De raad van toezicht kan sancties opleggen aan het bestuur van Stichting DOA wanneer het beleid en doelstelling door het bestuur in gevaar dreigt te komen.

 

Beloningen:

De Raad van Toezicht ontvangt geen beloningen voor het werk.

 

 

bottom of page