top of page

Cliëntenraad

Onze cliëntenraad bestaat uit:

Joey2.jpg
IMG_20230524_125210714_HDR_edited.jpg
Dylan3.jpg

Jouw mening

doet ertoe!

Joey

voorzitter

Ilse 

Dylan

Hieke2_edited_edited.jpg

Hieke

...

Arlette

 

"Wij zijn er ook voor de mensen die zich minder kunnen uiten.

We onderzoeken actief waar iedereen zich prettig bij voelt en waarbij niet." 

- Joey

De cliëntenraad bij Stichting DOA behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Zij komen maandelijks bijeen om verschillende onderwerpen te bespreken die zij zelf inbrengen. De cliëntenraad krijgt onafhankelijke begeleiding. Het bestuur van Stichting DOA houdt bij beslissingen rekening met het advies van de cliëntenraad.

Het bestuur van Stichting DOA heeft de volgende rechten:

  • Recht op informatie. Stichting DOA geeft de cliëntenraad alle informatie die deze voor zijn taak nodig heeft.

  • Recht op overleg. De cliëntenraad overlegt regelmatig met het bestuur en het raad van toezicht over eigen gekozen onderwerpen. 

  • Recht om te adviseren. De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren.

  • Recht van enquête. Stichting DOA heeft in haar statuten een cliëntvertegenwoordigend orgaan opgenomen, die zij het recht van enquête geeft. Via het enquêterecht kan dit orgaan de Ondernemingskamer vragen een onderzoek in te stellen naar mogelijk wanbeleid in een zorginstelling.

  • Bindende voordracht bestuurslid. De cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van het bestuur of de raad van toezicht. Hij mag ten minste 1 persoon voordragen ter benoeming als lid van de raad van toezicht.

bottom of page