Over ons

Stichting DOA (De Oude Apotheek)  wil zich onderscheiden van andere centra door dagbesteding te combineren met leermogelijkheden gericht op de persoonlijk algemene ontwikkeling. Zij richt zich op jongeren die het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) of de Mytylschool verlaten en op zoek zijn naar een plek waar zij door kunnen leren en oriënteren op hun toekomst. 

 

Ideevorming:

 

 • de overtuiging dat mensen voortdurend kunnen blijven leren;

 • aanbieden van maximale ontwikkelingskansen voor jongeren met een verstandelijke beperking;

 • door te werken vanuit de empowerment gedachte, waarbij de nadruk ligt op het samen met de jongere ontdekken wat zijn/haar behoefte aan ontwikkeling is en op welke manier hij/zijzelf deze het best vorm kan geven;

 • buiten kaders durven denken, wanneer het gaat om de invulling van de toekomst van de jongere;

 • alles op alles zetten om de behoefte aan ontwikkeling en ontplooiing in een begeleidingsvorm te passen;

 • Stichting DOA werkt actief aan participatie. 

 

Onze begeleiding is er dan ook op gericht om deelnemers:

 

 • een bewuste keuze te laten maken voor de invulling dagbesteding en persoonlijke ontwikkeling door middel van een individueel zorgplan; 

 • voor te bereiden op een leven in de samenleving, door de mogelijkheid te bieden om binnen de samenleving te werken en te leren;

 • een stevige basis te geven op sociaal emotioneel terrein;

 • een stevige basis te geven op het gebied van zelfontplooiing;

 • wanneer mogelijk voor te bereiden op werk d.m.v. het aanleren van arbeidsattitude;

 • de mogelijkheid te bieden hun kennis te vergroten t.a.v. Nederlands, rekenen en computer;

 • zelfstandiger te maken door aandacht te schenken aan het ontwikkelen van ADL-kwaliteiten, verkeersveiligheid, boodschappen doen, koken, etc.

STICHTING

DOA

 

 

 

 

Personeel

Willy de Gooijer-Wirken

Oprichter en pedadoog

Susan Bongers-Jones

Oprichter en pedagoog

Kiko de Gooijer

Nathalie Luijkx

Meewerkend leidinggevende

Begeleider dagbesteding 

Maartje Kerstens

Emily Hendrikx

Begeleider dagbesteding

Begeleider dagbesteding 

Thomas Krijnen

Begeleider dagbesteding

Laura van der Hoek

Begeleider dagbesteding 

Rowena Smits

Verzorgende IG

OPENINGSTIJDEN DAGBESTEDING EN WINKEL

Maandag t/m Vrijdag

    09:00 - 16:00

FACEBOOK

 • w-facebook

ADRES

Constantijn Huygensplein 15

4741 AZ

Hoeven

E-MAIL

TELEFOONNUMMER

0165 502866

AGB Code

KVK nummer

© 2023 by Name of Template. Proudly created with Wix.com
 

30301497

54648084

RSIN

8513.86.040