Educatie en dagbesteding

Ruimte om

te blijven

leren

 • afgestemd op de behoefte van de jongere en zijn/haar persoonlijk ontwikkelingsplan,

 • variatie in het aanbod van dagbesteding,

 • ontdekken, maar ook leren grenzen te verleggen is hier het uitgangspunt,

 • veiligheid voor de toekomst,

 • open minded kijken naar het ontwikkelen van talenten en vaardigheden,

 • realiteitszin/acceptatie van sterke en minder sterke kanten.

Binnen de dagbesteding wordt gewerkt volgens een vast rooster, praktijk, sport en theorie wisselen elkaar af. De structuur van de dag is te vergelijken met de manier waarop binnen de stagejaren van het VSO onderwijs gewerkt wordt. Klik hier om een voorbeeldschema te zien.

 

De ruimte, indeling en plaats van de werkruimten t.o.v. de winkel zijn zodanig dat er individueel of in kleine groepen gewerkt kan worden. Onze deelnemers vinden op deze plaatsen afscherming en veiligheid. In de ruimte van de winkel en de daarnaast gelegen werkruimten hebben de werkplaatsen een meer open karakter met interactie met het winkelgebeuren.

Individualiteit, maximale ontplooiing van eigen mogelijkheden:

 • welke interesses heeft de deelnemer?

 • welke talenten heeft de deelnemer?

 • welke mogelijkheden heeft de deelnemer?

 

Ons aanbod is breed, zie hiervoor de individuele items. Onderstaande onderdelen zijn van algemene aard en worden iedere deelnemer aangeboden:

 • oriëntatie op de wereld (geschiedenis, topografie, aardrijkskunde, biologie),

 • kennis van de computer,

 • kennis van adl activiteiten (koken, tafel dekken, etc.);

 • basis- of verdere vaardigheden op het gebied van rekenen en taal;

 • zelfstandigheid (boodschappen doen, eigen keuzes maken);

 • verkeersveiligheid, openbaar vervoer;

 • sociale vaardigheden.

   

 

OPENINGSTIJDEN DAGBESTEDING EN WINKEL

Maandag t/m Vrijdag

    09:00 - 16:00

FACEBOOK

 • w-facebook

ADRES

Constantijn Huygensplein 15

4741 AZ

Hoeven

E-MAIL

TELEFOONNUMMER

0165 502866

AGB Code

KVK nummer

© 2023 by Name of Template. Proudly created with Wix.com
 

30301497

54648084

RSIN

8513.86.040